Spolubyvanie prenájom byty

Hľadáte spolubývajúcich?
Vložte Vašu punuku.
Prevádzkový poriadok/podmienky:
Server Spolubyvane.sk je dostupný na internetovej adrese http://www.Spolubyvane.sk Využíva celosvetovú počítačovú sieť internet a je prevádzkovaný za účelom inzercie ponúk na spolubývanie, nájom a podnájom. Akékoľvek zadávanie a spravovanie inzerátov je na serveri pre všetkých užívateľov zadarmo.
Povinnosti užívateľa:
užívateľ môže mať na serveri max. jednu ponuku v jednom čase. Užívateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré vkladá sú pravdivé pod sankciou zamedzenia zadávania inzerátov, zneviditeľnenia jeho inzerátov verejnosti alebo úplného zrušenia inzercie. Užívateľ je zodpovedný za všetok obsah inzerátu – tzn. za texty i obrazové a grafické materiály. Užívateľ odpovedá za to, že je tento obsah v súlade s právnymi predpismi krajiny kde sa nachádza, dobrými mravmi, prípadne i s autorskými a ďalšími právami. V prípade uplatnenia nároku treťou osobou je užívateľ, ktorý vkladá obsah povinný na seba prevziať záväzky z týchto nárokov vyplývajúce. Všetky inzeráty zadáva užívateľ na svoje vlastné náklady. Užívateľ je povinný udržovať svoje inzeráty aktuálne. Inzeráty nesmú obsahovať odkazy na komerčné stránky alebo servery. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom manipulovať s dátami alebo sa pokúšať o prístup do neverejných častí serveru.
Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zverejniť, poprípade i zmazať, všetky dáta zadané užívateľom, pokiaľ sú v rozpore s právnym poriadkom krajiny sílda prevádzkovateľa lebo krajiny sílda užívateľa, dobrými mravmi alebo nie sú zlúčiteľné so záujmami prevádzkovateľa. V prípade, že užívateľ poruší svoje povinnosti, je prevádzkovateľ oprávnený vymazať jeho inzeráty alebo zrušiť jeho registráciu a to bez náhrady. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať registrovanému užívateľovi informačné materiály týkajúce sa prevádzky služby na Serveru alebo služieb s ním súvisiacich. Prevádzkovateľ serveru neodpovedá za cudzí obsah, ku ktorému len sprostredkováva prístup, ani za cudzí obsah umiestnený na serveri. Predovšetkým sa jedná o: odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na serveri; obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom serveru; obsah informácií, ktoré si užívatelia medzi sebou vymieňajú prostredníctvom serveru. Prevádzkovateľ tohto serveru neodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním týchto stránok, ani za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a/alebo úplnej nefunkčnosti. Prevádzkovateľ neodpovedá za pravdivosť, obsah a formu obsahu týchto stránok. Užívateľ používa tieto stránky (vrátane ich obsahu) na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné nároky tretej strany vzniknuté na základe údajov zverejnených inzerentom v inzercii. Vstupom na tento server súhlasí užívateľ (i neregistrovaný) s prevádzkovým poriadkom serveru. Užívatelia nesmú užívať informácie poskytnuté na tejto webovej stránke pre nelegálne účely podľa právneho poriadku krajiny, v ktorej užívateľ pôsobí či v ktorej dochádza k ponuke a komerčnému využitiu týchto informácií. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že žiadne údaje zadané užívateľom za účelom registrácie na serveri nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité a bude s nimi naložené v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tieto webové stránky môžu používať súbory cookies za účelom zlepšenie užívánia stránok. Viac informácií o používání tu. Využíváním stránok súhlasíte zo způsobom, akým sú súbory cookie použité. Ak nesúhlasíte s používáním súborů cookie, pak upravte nastavenie vášho int. prehliadača lebo nepoužívajte tieto stránky. Užívateľ, ktorý vloží na server email a/lebo telefón a/lebo meno súhlasí s tým, že tyto môžu byť uložené po dobu až 10 rokov, a to za účelom možnosti obnovenia registrácie. Prevádzkovateľ neprevádza zpracovanie ani vyhodnocovanie vyšej uvedených údajov. Užívateľ súhlasí s tým, že na vložený email môže byt zaslaný obsah týkajúci sa inzercie na serveri, ďalej použitý pre občasné zasílanie informačných správ, obch. ponůk, získánie názoru Užívateľa to všetko týkajúce sa serveru alebo pochádzajúcich od tretích osôb. Užívateľ môže požádať o výmaz/zmenu vyšej uvedených údajov a/lebo o zmenu/zrušenie vyšej uvedeného súhlasu pomocou žiadosti odoslané na náš email.
Reklama:
Ak máte záujem o umiestnenie banneru alebo inej reklamy, napíšte nám vašu požiadavku prosím na info(z)spolubyvanie.sk
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tento prevádzkový poriadok i bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa, s tým, že zverejní jeho nové znenie na stránkach severu a to vždy najmenej 15 dní pred začiatkom jeho platnosti.
Tento prevádzkový poriadok vstupuje v platnosť a účinnosť dňa 1.1.2017.